Điều khoản & điều kiện

Điều khoản & Điều kiện Bongvip là một phần không thể thiếu mà còn là nền tảng quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một môi trường trực tuyến an toàn. Đảm bảo rằng mọi hoạt động sử dụng dịch vụ đều diễn ra trong một môi trường bảo mật tối đa. Để hiểu rõ hơn, mời bạn đọc bài viết sau đây nhé!

Điều khoản tại Bongvip

Khi bạn tham gia vào trải nghiệm trên trang web Bongvip, đồng nghĩa với bạn đã thấu hiểu và chấp vá các điều khoản & Điều kiện Bongvip đã được áp đặt. Điều này không chỉ là một sự đồng thuận mà còn là sự cam kết ràng buộc bản thân với những quy định này. Nếu bạn không đồng ý với bất cứ điều khoản nào mà được cung cấp, khuyến khích bạn dừng việc sử dụng trang web ngay lập tức.

Có thể thực hiện các cập nhật định kỳ liên quan đến các điều khoản và điều này đòi hỏi bạn phải đảm bảo rằng bạn luôn nắm bắt được phiên bản mới nhất của chúng. Một số trang web hiện nay chỉ dành riêng cho những người đủ tuổi được quy định bởi pháp luật. Nếu bạn không đủ tuổi theo quy định, khuyến khích bạn rời khỏi trang web để tuân thủ theo quy định.

dieu khoan dieu kien bongvip
Điều khoản & Điều kiện Bongvip

Điều kiện sử dụng trên Bongvip

Khi truy cập vào trang web, bạn cần đồng ý các điều khoản & Điều kiện Bongvip để tránh những rủi ro không đáng có. Sau đây là các điều kiện bạn cần phải biết:

Những thỏa thuận trước khi sử dụng

Bằng việc tham gia sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng bạn đã quan tâm đến và hiểu rõ các điều khoản & Điều kiện Bongvip sử dụng để đồng ý sự ràng buộc. Nếu bạn không hoàn toàn đồng ý với các điều kiện này, khuyến nghị bạn không nên tiếp tục sử dụng trang web.

Thỉnh thoảng, có thể thực hiện các điều chỉnh hay cập nhật với các điều khoản này. Khuyên bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để đảm bảo bạn đã tiếp cận phiên bản mới nhất. Việc tiếp tục sử dụng trang web sẽ được xem là sự chấp thuận của bạn đối với các điều khoản sử dụng hiện tại.

Một số phần của trang web có thể chinrh dành cho người sử dụng đủ tuổi, tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến việc mua hay tiêu tụ thức uống chứa cồn. Nếu bạn không đạt độ tuổi pháp lý này tại quốc gia mình hoặc quốc gia mà bạn đang truy cập trang web, vui lòng rời khỏi trang ngay lập tức.

Chấp nhận điều khoản & Điều kiện Bongvip

Bằng việc sử dụng trang web này, bạn chấp nhận rằng mội hành động của bạn trên trang web phải tuân thủ những điều kiện sau đây:

  • Không được phép sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích nào vi phạm pháp luật.(trong lãnh thổ Việt Nam, quốc gia bạn đang cư trú hoặc quốc gia bạn truy cập trang web).
  • Bạn không thể tái tạo, phát tán, truyền tải, hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ Bongvip. Trừ trương hợp cần thiết cho mục đích cá nhân, phi thương mại. hợp pháp hay không thương mại. Trừ khi có sự thỏa thuận khác được ghi rõ ra.
  • Bạn không được phép thực hiện hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động nào nhằm mục đích làm suy yếu hoặc vô hiệu hóa tính năng bảo mật của trang web, hoặc tải lên, truyền tải hoặc phân phối bất kỳ virus hoặc mã độc hại nào qua trang web.

Bản quyền tại điều khoản & Điều kiện Bongvip

Khi bạn đã tuân thủ điều khoản & Điều kiện Bongvip thì mọi bản quyền, nhãn hiệu và mọi quyền sở hữu trí tuệ khác mà bạn thấy hoặc gặp trong trang web này sẽ luôn là tài sản độc quyền. Thuộc sở hữu hoặc của các bên cấp phép, ngoài ra những quy định được nêu trong điều khoản sử dụng này. Việc sử dụng trang web không mang lại cho bạn bất kỳ quyền, tư cách, lợi ích hoặc giấy phép nào liên quan đến bất kỳ sở hữu trí tuệ nào như vậy.

dieu kien su dung tren bongvip
Điều kiện sử dụng trên Bongvip

Trách nhiệm khi đồng ý điều khoản & Điều kiện Bongvip

Điều khoản & Điều kiện Bongvip, cũng như các chi nhánh, công ty con và các nhà cung cấp dịch vụ. Cùng với nhân viên, giám đốc, cổ đông, hoặc đại lý của các bên không chiu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào. Bao gồm như không giới hạn ở những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, tình cờ, kết quả, đặc biệt hoặc điển hình. Dù có thể dự kiến trước, lường trước, hoặc không thể biết trước theo bất kỳ lý thuyết trách nhiệm pháp lý nào.

Những tổn thất này có thể bao gồm(nhưng không giới hạn) thương tích cá nhân hoặc thiệt hại về tài sản ở bất kỳ hình thức nào. Mất mát do truy cập trái phép hoặc sử dụng các máy chủ bảo mật hoặc thông tin cá nhân được lưu trữ trong đó, mất dữ liệu, mất lợi nhuận, mất uy tín. Hoặc tổn thất phát sinh cho bên thứ ba, phát sinh liên quan đến việc truy cập sử dụng hoặc vận hành trang web.

trach nhiem khi dong y dieu khoan dieu kien bongvip
Trách nhiệm khi đồng ý điều khoản & Điều kiện Bongvip

Kết luận

Bài viết trên, đã trình bày toàn bộ nội dung về điều khoản & Điều kiện Bongvip. Bạn có thể tham khảo trước khi truy cập vào trang web, điều này rất quan trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm khi sử dụng đó nhé!